Jedna mašina VR
- Jun 01, 2018 -

Jedna mašina VR, koja ima nezavisne funkcije CPU-a, ulazne i izlazne funkcije prikaza, u potpunosti se oslobodi linije prenosa računara i tako dalje, stvari se kreću od 1000-3000, postoji prijatelj koji kaže , ovo treba smatrati stvarnim senseom VR VR sada, ali u 2016. godini tržišni udeo u sve-u-jednom VR-u iznosi manje od 2% (uglavnom mobilni VR, a zatim i PC VR). Jednostavno rečeno, jedna mašina nije ništa drugo do proizvođači VR-a da blokiraju ekran mobilnog telefona. U naočala VR-a, ako vaša rezolucija telefona nije niska (rezolucija 1080P ili više), stavite telefon u telefon VR, efekat je u osnovi isti, i ako imate viši piksel mobilni telefon, čestitam, potpunu eksploziju jedne mašine. Razmislite o tome: Ako imate 3,000-inčnu mašinu ugrađenu u mobilni telefon, gde biste išli?

VR Roller Coaster 360 Degree Simulator.jpg

Related Products